Keresés ebben a blogban

2021. július 18., vasárnap

Az évszázadnyi évtized: Úri Passzió

 

6.

 

 Reggel, Dr. Long inasa hozott négy nagy zsák kősót, amíg ők hárman a házigazda laboratóriumának fémkádjaiba süllyesztették a kutyák maradványait, hogy aztán a zsákok tartalmával befedve őket remélhetőleg akadályozzák annyira a bomlást, hogy a doktor további vizsgálatokat végezhessen rajtuk a későbbiekben. Divine előtt ismét felrémlett Victor Frankenstein alakja, ami groteszk módon elkeveredett az afrikai varázslók preperált állatokkal teli kunyhóinak képével.

 A kávé mellett átolvasott újságok szerint, annak ellenére, ami londoni rezidenciájában történt, Lord Redwood beköltözött a Tavistock Place-n álló házba. A komoly sajtó egyelőre csak üdvözölte itthon, az arisztokrácia világjáró fiát, aki hosszas távollét után ismét megtiszteli majd jelenlétével a londoni társaságot. Csupán a doktor által is járatott néhány kisebb, bulvárlap feszegette annak okát, mi is történt valójában két nappal ezelőtt a lord házában. Közönséges módon fejtegették az állítólagos szaftos részleteket, az ügyről melyek alapja az volt, hogy az ikrek miért igyekeztek elmenekülni a lord Blackdyke–i, majd londoni házából. Vad és visszataszító ötletekkel álltak elő, melyekkel igyekeztek kipótolni, kiszínezni a kevés igaz állításuk közötti hézagokat.

Végkövetkeztetésként pedig, a brutális gyilkosságot azzal magyarázták, hogy az általuk alaposan befeketített testvérpár még náluk is erkölcstelenebb alakokkal próbáltak üzletet kötni és azok inkább végeztek velük.

Tengernyi ostobaság, gondolta Divine. Mindent arra alapoztak, hogy ugyan mi másért akartak volna megszökni, ebből a köztiszteletben álló főnemesi házból? Mi másért? Az alapján, amit Mrs. Long mondott nekik az este, ez a két gyerek, a rosszból végül csak a még rosszabba menekülhetett.

Eltűnődött azon, vajon előkerül-e valaha az bizonyos harmadik személy. A „bűnöző elme” ahogy a Harry által forgatott detektívtörténetek nevezték az ilyen embereket. Aki végül tolvajjá tette ezt a két gyereket, valódi bűnné formálva elkeseredésüket és félelmeiket. Vajon lesz-e valaki, bárki az hatóságoknál, kit érdekelni fog a személye?

 

Reggeli után, Harry-vel együtt kocsiba ült és egy rövid, a panziójában tett kitérőt követően a lord otthonához hajtottak. A rendőrök ezen a reggelen már nem tértek vissza, csupán a szokásos utcai járőrök sétálgattak fel s alá.

Maga a lord háza csendesnek, s ha lehetséges ilyesmi zárkózottnak tűnt a számára. Az udvar üres volt, a földszinti ablaktáblák javát sem nyitották még ki. Mielőtt belépett volna a házba, körülsétálta. A cselédszoba ablakát már bezárták, zsalugátereit is becsukták. Legkevésbé sem emlékeztetett immáron arra az éhesen ásító, sötét üregre, aminek tegnap látta. Olyan volt, mintha a nem régen történt borzalmat máris elkezdte volna elfedni az angol mindennapok rideg, fegyelem szülte máza. A jó doktor szerint minden földnek meg voltak a maga szabályai és szokásai legyen szó hétköznapi, vagy éppen természetfeletti dolgokról. Egészen eddig nem vette észre, hogy Angliának ez, a mélyen rögzült, szavakkal alig leírható képmutatás volt a sajátja. A nyers valóságot fedő látszat, mely ismerős díszletként rejtette el mindazt, mi nem kívánatos, vagy éppen oda nem illő. Hazugságok sokaságával űzött gúnyt két gyermek halálából és kékvérűek nemzedékein át öröklődő betegséggel magyarázta azt a borzalmat, mely megbújt a messzi északon fekvő Blackdyke falai között.

Keserűen gondolt bele, hogy valójában mennyire idegennek kell lennie valakinek ahhoz, hogy mindezt észrevegye. Idegennek, a saját hazájában.

– Bácsikám? – szólalt meg mellette Harry.

Dr. Long az okuláréját igazgatta zavarában, ő a kalapját. Így tett most is, miközben az unokaöccse felé fordult. A fiú még nem látta mindezt, ebben biztos volt. Ő, minden átélt kalandjuk ellenére is, itthon volt még. Ez a gondolat kiragadta töprengéséből és újra elszánttá tette. Hálás volt érte.

 

Mr. Marston a szalonba vezette és arra kérte, hogy várjanak ott, mert Őlordságát éppen egy fontos, otthonról érkezett hír köti le.

Divine, Doyle Holmes-ának érezte magát, aki szarkasztikus logikával, kertelés nélkül készült feltárni aggódó ügyfelének, hogy minden hányattatásáért hőn szeretett fivére fiának rossz életű barátja felel, aki úriemberhez méltatlan módon kihasználta a vendégszeretetét és ellopott egy fontos iratot.  Azzal a különbséggel, hogy Doyle detektívjének nyilván kevés, vagy éppen semmi gondot sem okozott volna közölni ezt a hírt.

– Marston! – harsant a házigazda hangja. – Csomagoltasson be nekem, haladéktalanul hazautazom!

Lord Redwood belépett a szalonba, még sápadtabban, mint mikor először találkoztak, baljában egy sürgönnyel. Bár bejelentették neki őket, mégis mikor meglátta úgy látszott csodálkozik az itt létén.

– Oh, Mr. Divine! – lepődött meg. – Az ifjú pedig, ha helyesen gondolom az unokaöccse. Nem számítottam ilyen hamar az érkezésükre. Elnézésüket kell, kérem, de mint látják sürgős dolgom akadt – intett a papírlappal. – Jutottak valamire az unokaöccsével a szerencsétlen ikrek kapcsán? – kérdezte, de csupán futólag, mert ismét elmerült a sürgönyben.

– Igen, Őlordsága. Úgy véljük a kutyák…

– Kutyák? Eugenie kutyái… – szaladt ráncba a homloka. – Szerencsétlen húgom, legalább ezt nem érte meg – hadarta, és láthatóan már a legkevésbé sem aggasztotta a cselédek sorsa.

– Bocsásson meg, de el kell érnem a tizenegy órás glasgow–i vonatot – fordult meg a lord. és sietett vissza a szobájába.

Lord volt, megtehette, hogy jelen pillanatban, adott körülmények között tudomást sem vesz róla, sem pedig az ügyről, ami miatt felkereste. Hogy munkaadója kijelentésének nyomatékot adjon Marston belépett a szalonba, karján a kabátjával, jelezvén, hogy ideje volna távozniuk.

Divine akaratlanul is körbeforgatta kezében tartott kalapját. Érzet, hogy helytelen, ám ahelyett, hogy együtt érzett volna a lorddal annak vesztesége miatt, csak keserű megerősítésre lelet ebben a váratlan halálban. Mintha a látszat, ez a nietzschei sötétség, melyet igazán csak az imént ismert fel, ugyanezt tette volna vele. Felismert benne valakit, aki átlát rajta, aki árthat neki. Mert a halál, ez a halál, minden tragikussága ellenére, maga is csak látszat és megszokás. Ezek után mit sem számít már, mi volt az igazság a két gyerekről, a kutyákról, vagy arról, tervezett-e bármit is testvérbátyjával a megboldogult. Meghalt és ezzel minden titokban marad. Éppen úgy, ahogy e föld szabályai szerint lennie kellett.

 

 Harry vitte erősen bicegő nagybátyja táskáját. Hiába próbálta lebeszélni a korai indulásról, hogy hallgatva Dr. Longra pihentesse még a lábát, de ő végtelenségig makacs volt. Jó, meleg idő, ezt mondták neki az orvosok, és Kenyában ebből bőven volt. Majd vigyáz magára, ígérte, de Harry ebben kételkedett. Maximillian Divine erre az egyre képtelen volt.

Miként önmaga megóvása, ugyanúgy nem volt jellemző a hirtelen ötlettől vezérelt kapkodás sem, már pedig Harry pontosan ennek látta mindazt, ami az utóbbi napokban végbement. Ám, mint oly sokszor, ha az a fejébe vett valamit, erről sem tudta lebeszélni. Bármennyire is szerette volna.

– Ez itt – nézett ki szobája ablakán az idősebb Divine -, már nem az én világom, fiam.  Idegen lettem itt, bizonytalan, mint matróz a szárazföldön és nyugtalan, mint párduc a ketrecében. Rosszul alszom az utóbbi napokban, és rosszul érzem magam nappal is. Tudom – intette le a nagybátyja -, tudom, hogy nem fog elmúlni. Nem, amíg Angliában vagyok.

  Miközben nagybátyja kölcsönért járt, Harry beszélt az egyik vasútépítő társaság emberével és beajánlotta őt, a most zajló építkezésekhez, így lehetséges volt, hogy lesz egy viszonylag „kényelmes” állása Afrikában, legalább addig, míg valóban összeszedi magát és el nem indul vadászni.  Vele akart tartani, de nagybátyja kereken megtiltotta, mondván hat évre már elrabolta az anyja mellől és most nem tudott volna rá is vigyázni.

Vigyázni. Apjaként szeretett nagybátyjának mindig szokása volt régi és újabb hibáit szemére vetni, így a Dr. Long hampsteadi házában történteket is. Meggondolatlannak tartotta érte és volt benne igazsága.

– Mondd meg édesanyádnak… – fordult vissza a hajó rámpájának aljából, aztán inkább lemondóan megrázta a fejét. – Amint lehet, hírt adok magamról és megküldöm a pénzt is.

– Igazán… – próbált még egyszer ellenkezni, de nagybátyja erősen mellbe bökte sétabotja végével.

– Ezt már megbeszéltük. A te kalandod Afrikával véget ért, ideje valami rendesbe fognod, ahhoz pedig pénz kell, s ezt én elő fogom teremteni. Megérdemled és erről többet nem is akarok hallani!  - jelentette ki, majd magához vonta.

– Divine vagy fiam, és nemesebb anyagból gyúrtak, mint amit ez a képmutató világ megérdemel. Gondoskodom róla, hogy e szerint élj, te pedig ne hagyd, hogy bárki mást mondjon!

Nagybátyja megölelte. Szokatlan volt tőle az efféle érzelmes gesztus, és Harry érzett benne valamiféle mély szomorúságot. Talán azt, mely az elmúlt napokban is emésztette az idősebb férfit. Hogy nem csak Londont és Angliát hagyja hátra, hanem őt is. Talán örökre.

Így vigyázott rá. Mert nagybátyja nem a sérült lábára, vagy az ő meggondolatlanságára célzott, mikor azt mondta nem tudja megóvni. Hanem erre. Hogy végül idegenné váljon.

– Ígérd meg nekem, Harry! Ígérd meg, hogy nem hagyod!

Bólintott. Nagybátyja makacs volt, végtelenségig makacs. Miként ő is. Nem lesz hát tétlen a távollétében és nem engedi meg neki, hogy egyedül gondoskodjon róla és az édesanyjáról. Mert ennyit ő is megérdemelt.

 Megszorította a kezét és kint maradt a mólón, amíg az Ikarus kihajózott, végig haladt a csatornán és eltűnt a déli látóhatár mögött.

 

„Max Divine, a nehézsúly világbajnoka!”

A kalandor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése