Keresés ebben a blogban

2022. június 19., vasárnap

Adamante notare

 

21.

Heliopolis, Az Észak–Afrikai Tartományok Hadtest Főparancsnoksága, a Birodalmi időszámítás 1605. éve, november 24. 09.00.

 

Mindkét lábát az asztalán nyugtatva, elgondolkozva vakargatta a sárkánydisznó füle tövét. Hosszúra nyúlt, Chers Tauricában töltött kényszerszabadsága alatt szokott rá erre, amikor Hermész viharos éjjeleken elvackolta magát mellette, és szinte sírt egy kis gyengédségért. Megértette, hogy többé nem kezelheti csak hasznos eszközként az állatot. Hermész megszokta, hogy kedvesen bánnak vele, hogy órákig alhatott a százados ölében, és egyszer sem ébredt arra, hogy a „fekhely” elégedetlenkedne.

Mindketten sokat kaptak Nicostól.

Kopogtak az ajtaján, és Rosette Declane hadnagy lépett be rajta.

– Újbóli szolgálatra jelentkezem, asszonyom! – tisztelgett.

– Elfogadom – pillantott fel töprengéséből. – Hallottam, hogy a távollétemet kihasználva előrelépett a ranglétrán. Derék. De most, hogy visszajöttem, vége az aranyéletnek, hadnagy. Vissza a munkához!

– Értettem, asszonyom!

Elégedetten mosolygott. Vissza a munkához, az új formákhoz, a Birodalom rendje ellen törő ostobákhoz, akiknek jobb lett volna, ha soha az eszükbe sem jutott volna az ilyesmi. Vissza a forrósághoz, a sivatag perzselő homokjához, a tűzhöz és a hatalomhoz. Távol a hűvös, sötét, északi földektől, melyek búskomorrá tették. Távol onnan, ahol a földet áztató esőnek keserű, sós íze van. Éppen, mint a könnyeknek.

Vissza Egyiptomhoz… ahol nem esik.

– Igen? – pillantott fel, a még mindig előtte álló hadnagyra. – Van még valami?

Nem hivatalosan, de folyamatos tájékoztatást kapott beosztottjáról, annak fizikai és mentális állapotáról, a Vlasova szanatóriumtól, ahová immáron hivatalosan az őt ért megrázkódtatás miatt járt terápiára. A jelentések elég kimerítőek, ugyanakkor kellően homályosak is voltak ahhoz, hogy a hadnagy hogyléte iránt érdeklődő Hermész Intézet inspektorait is meggyőzzék, ha nem is arról, hogy nincs semmi különleges a hadnagyban, ám arról mindenképpen, hogy annyira mégsem különleges. Annyira nem, hogy hosszútávon is megérje foglalkozniuk vele.

Leonor Al Shahidal a lénye része volt, ám ezzel csak a hadnagy és az őt kezelő terapeuták volt tisztában. Besimult tudata mélyére, éppen úgy, ahogy Egyiptom homokja is elrejtette az avatatlan szemek elől az őshonos kultuszokat.  Tette mindezt azért, mert azok, éppen úgy, mint Leonor a hadnagynak, a részei voltak. Helyük volt benne, az, ő pedig többé vált általa. És jól volt ez így. Most már tudta.

– A Parancsnokság által kivezényelt új szárnysegédje odakint vár, asszonyom.

Szavai nyomán elszállt a jókedve. Tudta, hogy szüksége lesz egyre, amint visszatért az aktív szolgálatba, de valahogy még nem érezte magát készen rá. Nem hitte, hogy Nicost bárki is pótolhatná.

– Muszáj ma? – fintorodott el.

– Nem – közölte a hadnagy. – Elhalaszthatja asszonyom, ám tartok tőle, hogy a Parancsnokság aligha nyugszik majd bele. Már abba, hogy fogadni sem fogadja. Ha nem találja megfelelőnek, legalább okkal küldheti el, és időt nyer vele, amíg valaki újat találnak önnek.

Rosette most úgy beszélt, mint Nicos, s talán nem is tudta. Ő is folyvást meg akarta óvni a rossz döntésektől, és ha már azt nem sikerült, hát mérsékelni igyekezett a károkat.

– Milyen igaz – vakarászta tovább Hermész füle tövét. – Küldje be!

A hadnagy távozott, majd kisvártatva kopogtattak az ajtón, és egy középmagas fiatalember lépett be rajta, hóna alatt egy vastag aktával. Ugyanúgy a teljes egyenruháját viselte, mint annak idején Nicos.

– Vaszilij Komarovszkij főhadnagy, szolgálatra jelentkezik, asszonyom! – szalutált, majd az asztalhoz lépett és letette elé az iratcsomót.

Szokatlanul vaskos személyi akta volt egy főhadnagyról. Főleg egy ilyen fiatalról.  Kinyitotta, és komótosan, szándékosan húzva az időt átlapozta.

– Itt az áll, hogy három éve, külön kiképzésre küldték speciálisan asszisztensi feladatok ellátására. Akkor még csak hadnagy volt, és még maga előtt volt egy harcászati kiképző program. Viszont nem indokolták meg, hogy miért vezényelték át.

– Külön utasításra, asszonyom.

– Valóban? Nos, akkor legalább szokva van az ilyesmihez. Már a külön utasításokhoz – tette hozzá. – A maga iratai tele vannak dicsérő szavakkal, de tudnia kell, hogy az előző szárnysegédem magasra tette a mércét lehetséges utódai számára. Én pedig megszoktam és immáron megkövetelem ezt a minőséget. Attól, ki a helyre lépne ugyan nem várom el, hogy máról holnapra felnőjön hozzá, de tisztában kell lennie vele, hogy jó ideig hozzá fogom mérni. Nagyon hosszú ideig – tette hozzá nyomatékosan.

– Számítottam erre, asszonyom. A százados megmondta, hogy így lesz.

– A százados? Melyik százados? – fel a szemöldökét.

– Nicos százados. Az ő parancsára vezényeltek át három éve, bár ez nincs benne az aktában. Úgy gondolta, ha vele történne valami, vagy esetleg az ő munkája már nem volna kielégítő a tábornokasszony számára, önnek mihamarabb szüksége lesz egy megfelelő új szárnysegédre. Ezért kaptam orvosi, formaoperátori, adminisztrációs majd később harcászati kiképzést.

Nem tudta mit is mondjon. A százados ennyi éven át mellette állt, és még a halálában is róla gondoskodott. Fel sem merült benne, hogy egy napon ő fogja megelégelni felettese szeszélyeit, és kéri az áthelyezését, sokkal inkább attól tartott, hogy a felettese fogja elküldeni őt.

– Ön azt mondta, hogy Nicos százados magasra tette a mércét. Tökéletesen megértem, hogy mire gondolt, amikor ezt mondta, de nem jelentkeztem volna erre a feladatra, ha nem éreztem volna képesnek magamat arra, hogy egyszer nyomdokaiban lépjek. Gondolom ő maga sem választott volna engem, ha nem tartott volna alkalmasnak erre. Ön nem várja el tőlem, hogy azonnal felnőjek hozzá. Nekem az a célom, hogy napról napra jobban hasonlíthassak hozzá. Csalódott lennék, ha ezt könnyen elérhetném.

Előbb az ifjú főhadnagyra, majd az asztalán álló fényképre pillantott. Soha korábban nem érezte szükségét egy ilyen tárgynak, de úgy gondolta ennek a képnek most már itt a helye. Azt a pillanatot ábrázolta, amikor Declane hadnagy, akkor még csak zászlós, avatási ünnepsége végén összeültek a fotografáláshoz. Ő középen ült, arcán olyan kifejezéssel, mintha citromba harapott volna. A zászlós büszkén mosolygott, a százados pedig… versenyt vigyorgott a sárkánydisznóval.

Hátat fordított székével a főhadnagynak és a kinézett az ablakon. A november ellenére, meleg, már-már nyári nap ígérkezett. Olyan volt, mint az a nap, amikor megismerte Nicost.

„Bremen Nicos főhadnagy, szolgálatra jelentkezik, asszonyom! … Ha ön parancsolja, akár a pokolba is! … Nem értem önt, asszonyom, jobban kellene vigyáznia magára, nem lehetek mindig maga mellett, amikor baj van. … Ön a felettesem, nekem kötelességem követni önt, de ha szabad megjegyeznem, rettenetesen nagy baromságot készülünk művelni asszonyom! … Én örökké szolgálatban vagyok, asszonyom! …. Sok szerencsét, asszonyom, de ha kifogyna belőle, maga után megyek.”

Meleg, szinte már nyári nap ígérkezett, melyet most úgy érzett, kellemesnek fog találni, pedig tudta, hogy hamarosan megered majd az eső. Meleg, sós ízű esőcseppek keverednek majd el a bőrére tapadó homokkal, barázdákat rajzolva végig az arcán. De így lesz rendjén. Ez az eső Nicosért hull majd. Hiszen nem is ment el.  Egy része örökre vele marad.

Egy része örökre szolgálatban van.

 

Non omnis moriar.

„Nem halok meg egészen”

 

 

2022. június 15., szerda

Adamante notare

 

***

Hasonló volt az érzés. Mint mikor az ősidők homályából, a külső sötétségből érkezett szörnyeteg hatalma eltakarta előlük a Napot.

Valami alapjaiban változott meg. A levegő sűrű, iszamós lett körülötte. Megtelt mágiával.

Pecsétek szaggatták meg a tér és idő egységét, pengeként metszve fel az elbonthatatlan kapcsokat.

Egymásba fonódó vonalakból formált heptagramok. Odafent. A mélyben. Mindenütt.

Konstantin irgalmazzon!

 

*** 

Pörölyként zúdult rá az irdatlan tömeg, elsöpörve és elemi erővel sújtva le a formára. Az áradat felkapta, megrázta „ízületéből” csavarva ki az egyik karját. Azt, amelyikkel nem tudta időben elengedni a lándzsát.

S vonagló hústömeg fogakat, agyarakat növesztett, azokkal vájva bele magát a forma antracit fekete testébe.

Valahol odalenn, a kristálytartály mélyén, teste vonaglott és üvöltött kínjában, majd öklendezve küzdötte fel, az eközben lenyelt továbbító folyadékot.

A kapcsolat szakadozott.

 

*** 

A falcsonk mely eddig elrejtette őket egyszerűen elporladt.

Odabent, a formaszállító belsejében a csillapítórendszerek már az utolsókat rúgták, vörösen izzottak a terheléstől, mérgező higanygőzzel árasztva el a helységet.

Nem számított.

Maszkot és kesztyűt húzott, és áttekert még néhány tárcsát. A megmaradt csáklyákat arra a kinövésre irányította, ami elsodorta a tábornokot. A rendszer tiltakozott, a gépek a végüket járták.

Nem számított.

Kilőtte őket.  Mindegy, hogy pillanatokat, vagy perceket nyert ezzel csupán felettesének, az volt a fontos, hogy sikerrel járt-e.

A szállító burkolata megvetemedett és több tonnás jármű mozgásba lendült. Először csak lassan, nekifeszülve a kívülről érkező erőknek, aztán egyre sebesebben csúszva befelé az egyik, az óváros földjében nyílt hasadékba.

– Mire vár? – kiabált a sofőrnek. – Taposson bele! Megyünk felfelé.

A jármű meglódult, megdőlt és a hosszában megrepedt kristálytárolóból folyni kezdett a folyadék. A tartalék, még ép tartályra siklott a tekintete.

 

***

Egy hosszú pillanatra kiesett a „ritmusból”. Mint holmi bábúnak, mely sorra veszti el zsinórjait, úgy pattantak el sorra a szálak a tudata és a forma között. „Utánuk kapott”, ám koordinálatlan és esetlen volt, pont, mint egy sérült marionett.

Ne! Még ne!

Kapálódzott, küzdve az áradattal, ám a kötelék a szeme előtt foszlott szét. Ő pedig messze volt a testétől. Végtelenül messze.

Lökést érzett. Az őt elnyelő vörösen pulzáló sötét anyag megrázkódott. Egyszer, majd még háromszor.

Az utolsó szálak kitartottak.

Kéken szikrázó, csupán élekből álló piramisokat látott a sötétben. A csáklyák?

„– Ha kifogyna a szerencséből, ön után megyek!” Ezt ígérte neki a százados az első közös bevetésük során. Nicos…

 Nem pont erre tervezték a csáklyákat és könnyebben ment volna, ha a formának még meg van mindkét karja, mert akkor csak egy kis részén kellett volna végigvezetnie az energiát, sokkal kevésbé ártva az amúgy is károsodott formának, de beérte azzal, amije volt. Megmaradt kezével rámarkolt a legközelebbi csáklyára.  Tudta mit kell tennie, csak egy kis energia kellett hozzá. Várta a következő energia löketet, mely feltölti a formát, ő pedig kisüti. Újra és újra, amíg a szörnyeteg el nem pusztul.

Amíg ő meg nem hal.

 

***

Már nem hallotta, ahogy a csillapító rendszerek megállás nélkül sivítanak. Azt sem, hogy recseg-ropog körülöttük a formaszállító burkolta, hogyan pattannak el a csáklyák drótjai. Nem jutott el a tudatáig.

Az sem, hogy már bokáig áll a közvetítő folyadékban, ami lassan rózsaszínné válik a tábornok vérétől.

Egyedül a frissen növesztett torz nyúlványt látta csupán, amely elnyelte felettesét, bevonszolva őt az ég felé ágaskodó hatalmas testbe, és a kilőtt csáklyáknak köszönhetően immáron őket is egyre beljebb és beljebb húzta.

Ennyi számított csupán.

Valaki meglökte a vállát. Az operátor. Látta, hogy szája szavakat formál, de nem hallotta. A tiszt a csáklyák egyik még működő kijelzője felé mutogatott. Azon az energia minta hol kiugrott, hol kisimult. Nem így kellett volna lennie. Vagy legalábbis nem ilyen mértékben.

A törött kristálytartályra pillantott, majd vissza kijelzőre és újra a tartályra. Az energia kilendült. A tábornok teste önkéntelenül összerándult. Aztán újra. Újra.

Konstantinra!

Egy önkéntelen mozdulattal még a rádió felé nyúlt, de lehanyatlott a keze. A heptagram kupola mostanra csaknem alakot ölthetett körülöttük, semmilyen adás sem jutna ki belőle. Ám amíg teljesen be nem zárul, amíg meg nem szilárdul, az azt életre hívó thaumaturgok még megérezhetik, mi zajlik benne. Ha sikerrel járnak, még visszafordítható a folyamat.

Ha sikerrel járnak…

– Fogja az egészségügyi felszerelést! – utasította az operátort. – Mindent, amit csak elbír! Maga – kiáltott előre a sofőrnek – irányítsa át a meghajtó energiát, a szállító hátuljába, aztán jöjjön, segítsen neki!

A sofőr már nem kérdezett, csak tette, amit mondtak neki. A formaszállító bár a levegőben lógott mostanra, ismét nekilódult, kilengett a magasban, a semmi felett, ám nem a semmibe.

Ombos, Szetnek szentelt csarnoktemploma, éppen a megfelelő helyen lesz számukra.

Az erősen szivárgó tartályhoz lépett. Fecskendőt vett elő és a tábornok meg-megránduló testébe mellett a rózsaszínre szennyeződött átvivő folyadékba merítette. Az volt a dolga, hogy megóvja felettesét a rossz döntésektől, vagy ha erre már nem volt képes, akkor mérsékelje a károkat. Akár felettese akarata ellenére is.

Járművük megdőlt, így a műszerekbe kapaszkodva indult el a másik még ép tartály felé.

– Ha elértük a templomot, kilökik a tábornok tartályát a szállítóból. Dobbantás lesz, de a csáklyának hála vélhetőleg elég stabil lesz a kapcsolat. Viszik az orvosi felszerelést és életben tartják. Életben tartják! Megértették?

Bólintottak és ez elég volt, hiszen csupán ez a kérdés volt fontos. Az, hogy honnan fogják tudni, hogy elérték a templomot, már nem. Tudni fogják. A huszonhét tonnás formaszállító faltörőkosként fogja telibe találni az ősi épületet.

Azt sem kérdezték vele mi lesz.

 

*** 

A dobbantás…

A dobbantás szavakba önthetetlen.

Nem folyamat volt, nem jelenség, vagy esemény, inkább tény. Kinyilatkoztatás. Kérlelhetetlen és megmásíthatatlan.

Mintha tucatnyi, mélyre fúródott, izzó horog próbálná megannyi irányba rántani, egy időben. Szaggatva, vonszolva, kifelé a formából, de közel sem biztos, hogy a testébe.

Mi történhetett?

Hogy történhetett?

A dobbantás…

Ez a dobbantás szavakba önthetetlen…

 

***

Mindig a test rándul meg először. Először és utoljára. Küzdve az ösztönökkel, a görcsösen a húsba, csontba, idegbe ivódott „életnek” csúfolt megszokással. Küzdve vele és ellene.

Mindig a test rándul meg először, az elme csak ezt követi s e rándulással felismeri mindazon fájdalmat, mindaddig süket csendben visszhangzó, némán kiáltott igazságot, hogy a hús, a csont és ideg, melyekbe annyi évnyi megszokással ivódott bele az élet, haldoklik.

Sűrű, rózsaszín kavargás volt minden, öklendező fuldoklás, keskeny, tompa fénylő vonalak, a csillagtalan éj fekete kupoláján.

Fém koppant kristályon újra és újra.

Egy vak festő, reszketeg ujjai között tartott tompa ceruzával, emlékezetből rajzolt arcok. Rongybabák tónustalan végtagjai. Emberek?

Kifordították a tartályból, s valami hidege nyomtak a gerincének a lapockái között. Öklendezni kezdett. Sűrű, rózsaszín…

Hangok. Szavak? Apró szúrások sorozata.

Fájdalom. Jó. Jelzi, hogy még él…

Villanások valahol a távoli magasban. Robajlás. Mennydörgés?

A formaszállító fénylett. Kéken, fároszként ragyogva a napfogyatkozás szülte sötétségben. Elektromos kévék futottak végig a burkolaton, fényükben újra és újra felbukkant valami. Egy alak, de túl nagy embernek. Forma.

Felkönyökölt.

– Maradjon fekve asszonyom! – hallott egy hangot.

– Mindjárt összeállítom a hordágyat, és kivisszük innen! – szólt egy másik.

Kik ők? Hol…

A sofőr és az operátor…

Hol… hol van Nicos?

Villanás. Robaj. Mennydörgés.

Rőt és obszidián fekete kinövés robbant ki az irdatlan testből és feléjük tartott.

A forma keze meglendült, s szigony módjára elhajította a nehéz, kontaktcsáklyát.

Villanás. Robaj. Mennydörgés. Az istentelen borzalom vérsalakká és csonthamuvá porladt.

Nicos… hol van Nicos?

Megragadták, hordágyra tették. Vitték.

Villanás. Robaj. Mennydörgés. Az égbenyúló iszonyat belerendült, megingott…

Rőt és obszidián ár tört elő belőle. Elsöpörte a formaszállítót és összeroppantotta. A kék izzás egy pillanatra kihunyt, majd újra fellobbant. Aprón, de épp olyan fényesen.

Nicos… hol van Nicos?

A forma felemelte egy másik csáklyát. Hogyan? A szállító…

„Ha kifogyna a szerencséből, ön után megyek!”

Nicos.

Teljes átvitel. Bűnös, tiltott, tisztátalan. Egy eszköz mellyel egyirányúan a lehető legtöbbet lehetett átmenteni az emberi tudatból a formába. Ám csupán a tudatot, a lelket nem. Azt is csupán rövid időre.

Bűnös, tiltott, tisztátalan, ám tudta, hogy lehetséges. Nicos is tudta. Ám akkor is, hogyan…

A kristálykapszula közvetítőfolyadéka, tejfehér helyett zavaros rózsaszín volt. A vértől. Az ő vérétől. Ó Nicos! A százados, belőle is magával vitt egy darabot. Azt, amelyik tudta, hogyan árthat ennek az iszonyatnak.

Villanás. Robaj. Mennydörgés. Az égbenyúló szörnyeteg belerendült, megingott, majd felmorajlott a föld és újabb kinövések törtek elő belőle, s nyújtóztak fölfelé, a forma felé.

Miért?

Kész volt az életét adni azért, hogy végezzen ezzel a förtelemmel és talán sikerült is volna. Ő…

… inkább belehalt volna, mintsem együtt éljen a kudarccal?

Sikerült volna? Neki, sikerült volna, ha belehal? Ha Nicos hagyja neki?

..

.

Miért? Miért nem hagyta?  Pillanatok, percek, ennyivel több jut majd nekik. Semmi több. Mi végre, ez az áldozat?

A forma ránézett. Messze volt, magasan, szinte beleveszve a kék izzásba, de tudta, hogy így van. Így, mert mi megmaradt a férfiből, aki lénye egy részét magával vitte, s kinek egy darabja örökre vele marad, így akarta. Hadd legyen ő az utolsó, amit lát. Nem a föléjük tornyosuló ősi, éhes iszonyat, ne a megfogyatkozott, halott Nap, ne a romokban heverő világ. Ő.

Villanás. Robaj. Mennydörgés. Az égbenyúló iszonyat belerendült, megingott… a forma még egyszer felizzott s aztán soha többé.

 

..

.

Kiáltott.

Kiáltott, a világ pedig felelt neki.

 

*** 

Nem az ég zendült meg, nem a föld morajlott. A világ maga rendült belé.

A kupola meghasadt, a Nap kigyúlt, az égen felragyogtak a csillagok.

Kő volt, majd nyomán összetört a valóság tükre, pöröly, melynek csapása alatt meghajlott a lét. Ragyogott, mint a Föld első hajnala. Akarat volt, melyhez hasonló egykoron leszakította a Perszeidák három legfényesebb tagját az augusztusi égboltról.

Fegyver volt, melyet csak egy három kontinens felett uralkodó birodalom alkothatott meg. Egy császármágus.

Felismerte.

Felismerte a smaragdzölden fénylő hetvenhét csúcsú pecsétet. Ugyanaz volt, mely rést ütött az Atlanti Fal vihargátján, mely birokra kelt a miktláni piramis mélyén szunnyadó névtelen borzalommal.

Jobbján a Nap, kezében Rá fénylő, lándzsává formált ereje, mely a Teremtett Világ felett őrködött annak első hajnala óta. Balján a Nagy Göncöl, Meszehtiu, Szetnek égzengésből és villámlásból  kovácsolt csillagbuzogánya.

Felismerte a dédapját.

„Mi végre ez az áldozat?”

Végül minden a helyére került.

Új Nap gyúlt császármágus ujjai között, arany és rőt csillag, a kezdettelen kezdet és a végestelen vég fegyvere.

Aztán rájuk szakadt az ég.